Fyrhjuling ger barn motorvana

Ge era barn en fyrhjuling och lär dem att handskas med motorfordon på ett ansvarsfullt sätt i tidig ålder. Ni som medvetna föräldrar kan vägleda era barn till ett tryggt motorägande. Här är några tips.

Det finns många sorters fyrhjulingar. Allt som du sitter gränsle över med ett styre och som har fyra hjul är en fyrhjuling. Vad de flesta tänker på är de terränganpassade fordon som är mycket användbara i skogen för viltvård eller skogsarbete.

Reglerna har varit mycket stränga kring fyrhjulingar. Enligt lag har det varit i princip förbjudet att framföra dem i terräng på barmark om det inte finns ett viktigt yrkesmässigt skäl bakom användandet.

På senare år har det däremot blivit enklare att äga och köra en fyrhjuling. På flera håll i landet så planeras det eller byggs speciella leder för dessa terrängfordon.

Enklare för lekfordon

När det kommer till fyrhjulingar för barn så är inte reglerna lika hårda. Här finns det undantag, på det sättet så blir det enklare för barn och unga att äga och köra dem.

Se bara till att de kör tryggt och att alla säkerhetsföreskrifter följs. Du som vuxen har också ett ansvar att hela tiden på ett säkert sätt övervaka deras körning. Minderåriga får inte lämnas oövervakade på en fyrhjuling.

Om du som förälder och vuxen är ansvarsfull och lär ut ett bra sätt att äga och handskas med fyrhjulingar så kommer du samtidigt att lära dina barn ett ansvarsfullt sätt att leva med motorfordon. Detta är en bra grund för det kommande livet då barnen ska växa upp och äga olika typer av fordon. Det är inte en underdrift att påstå barndomens kunskap faktiskt är grunden för det kommande livets utveckling.

Besök en bra handlare och få råd

Funderar du på att köpa en fyrhjuling till dina barn? Då är det ett bra tips att vända sig till Säter Cykel & Motor. Här börjar er resa mot ett tryggt och säkert ägande av en fyrhjuling. Med en bra handlare i ryggen som du kan vända dig till så kommer ägandet att bli enklare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *